Duyu Bütünleme Nedir?

A.Jean Ayres (1972) Duyu Bütünlemeyi, kişinin kendi vücudundan ve çevreden gelen duysal bilgileri organize eden ve vücudu çevreye uygun bir şekilde kullanmayı mümkün kılan bir nörolojik işlem olarak tanımlamıştır.

Ayres Duyu Bütünleme teorisinde Vestibüler, Proprioseptif ve Taktil Sistemler üzerinde durmasına rağmen, öğrenmede görsel işlemlemenin merkezi olduğuna inanıyordu. Bunun yanında 1981 de Kay Sieg’e yazdığı bazı yazılarda, “Çocuğa sadece davranışsal açıdan ve davranışsal araştırmalar ve modeller ile bakarsan hiç bir zaman görsel algının temelinde Vestibüler sistem ile Propriosepsyonun, diğer duyular ile birlikte çalışmasının yattığını keşfedemezsin.” demiştir.

Duyu Bütünleme Beyin-Davranış ilişkileri üzerine bir teoridir. Teoriler kesin değildir; aksine teoriler varsayımlar üzerinden geçici açıklamalar sunar. Teori bazı konularda açıklama,plan ve tahmin yapmamızı sağlar.

Duyu bütünleme teorisi şu amaçlar ile kullanılmaktadır:

*Kişilerin neden belli şekillerde davranışlar sergilediğini / problemler yaşadığını açıklamak,

*Belirli zorlukları/problemleri düzeltmek için tedavi/müdahale planı yapmak,

*Müdahale / tedavi programının bir sonucu olarak davranış / problemin nasıl değişeceğini tahmin etmek.

Duyu Bütünleme teorisi üç bölümden oluşur. Birinci bölüm gelişimle ilgilidir ve normal duyu bütünleme fonksiyonunu tanımlar. İkinci bölüm Duyu Bütünleme bozukluklarını tanımlar ve üçüncü bölüm tedavi/müdahale programına rehberlik eder.

1.Öğrenme, hareket ve çevreden gelen duyuları içeri ( MSS ye) alıp işlemleme ve bu duyuları, davranışları planlamak ve organize etmek için kullanma yeteneğine bağlıdır.

2.Duysal işlemeleme kabiliyeti az/zayıf olan bireyler, öğrenme ve davranışı etkileyen uygun/tam aksiyonlar üretmekte zorluk çekerler.

3.Adaptif cevapların çıktığı, duysal olarak verimli interaksiyonlar/aktiviteler, duyusal işlemleme yeteneğini arttırır ve dolayısıyla öğrenme ve davranışı geliştirir.

Duyu Bütünleme teorisi disfonksiyon ve tedavi/müdahale ile ilgili bölümler içerdeğinden dolayı, bir değerlendirme ve tedavi/müdahale teknolojisine sahiptir.

A.Jean Ayres Ph.D. , OTR

1920-1988 arasında yaşamıştır. Torrance, California Üniversitesinde 1977 den 1984 e kadar klinik çalışmalar yapmıştır. Doktora sonrası çalışmalarından sonra 1955 ile 1984 yılları arasında Southern California Üniversitesinde Occupational Therapy ve/veya Özel Eğitim bölümünde öğretim üyesi pozisyonlarında bulunmuştur.Southern California üniversitesinde OT de yüksek lisans, eğitim psikolojisinde doktora yapmıştır.Dr. Ayres doktora sonrasında UCLA Beyin Araştırmaları Enstitüsünde Dr.Arthur Pemelee gözetiminde çalışmalar/staj yapmıştır.OT kimliğine sahip olan Dr. Ayres aynı zamanda Californiada lisanslı bir Psikologtur. Dr.Ayres Amerikan Occupational Therapy Assocation (AOTA) tarafından birçok onur ödülüne layık görülmüştür.

Dr.Ayres in en çok bilinen yanı, “Duyu Bütünleme Bozukluğu/Disfonksiyonu” olarak adlandırılan gelişimsel bozukluklarla ilgili yaptığı çalışmalar ve yayınlardır.30 adet hakemli dergide yayımlanmış bilimsel çalışması vardır.Birçok kitabı ve yayını vardır.Üç standartize edilmiş ana testi bulunmaktadır.Bunlar, The Southern California Sensory Integration Tests (1972) The Southern California Postrotary Nystagmus Test(1975) ve Sensory Integration And Praksis Test (1989) ve hepsi WPS tarafından yayımlanmıştır.Dr. Ayres in hayatı boyunca yaptığı öncü çalışmaları, Duyu Bütünleme problemleri yaşayan binlerce çocuk ve ailelerine bu problemlerle baş etmesi ve kurtulmaları yönünde yardımcı olmuştur.

Tags:

Cevap bırakın

17 − 7 =